fbpx

Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op deze website www.marlopublishing.nl Zodra je de website bezoekt ga je akkoord met de voorwaarden en toepasselijkheid van deze disclaimer.

Wij doen ons best om alle informatie op deze website zo zorgvuldig mogelijk en zonder fouten te presenteren. Echter kan het voorkomen dat er ergens een foutje in geslopen is. We kunnen dan ook niet instaan voor de volledigheid en juistheid van de inhoud van deze website. We garanderen evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Marlo Publishing wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, voortvloeiend uit of in enig opzicht verband houdend met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site, uitdrukkelijk van de hand.

Alle informatie op deze website in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, video en/of audio, enz.) is eigendom van Marlo Publishing. Marlo Publishing behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Marlo Publishing of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld of aangepast. Marlo Publishing behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd. Eventuele wijzigingen in de informatie zijn na publicatie direct in deze website te zien.